Menneskene bag

På Hospice Randers arbejder vi tværfagligt omkring beboerne. Personalet består af mennesker med forskellige faglige baggrunde.

På Hospice Randers er der ansat en koordinator, sygeplejerske Anna-Birgitte Gamtofte. Plejepersonalet består af sygeplejersker og social og sundhedsassistenter/plejehjemsassistenter, der har specialiseret sig i lindrende pleje og omsorg, samt en social og sundhedshjælper som varetager rengøring, indkøb og madlavning. Der findes en tavle på gangen med billeder af alle medarbejderne, samt en tavle, hvor man kan se, hvem der er på arbejde den enkelte dag.

Borgerens praktiserende læge er fortsat ansvarlig for den medicinske behandling. Desuden har afdelingen en fysioterapeut som kommer 2 gange om ugen, og en præst fra Enghøj kirke som kommer 2 gange om ugen og efter aftale.  Sognepræst fra borgerens egen sogn er velkommen på Hospice Randers.

Hospice Randers har også tilknyttet en musikterapeut, der kommer 2 gange om ugen.

Personalet er behjælpelig med at formidle kontakt til socialrådgiver og psykolog efter behov.