Hvem kan komme på Hospice?

For at komme i betragtning til en plads på Hospice Randers, skal kriterierne på denne side være opfyldt.

Vær opmærksom på at udskrivelse kan komme på tale, hvis borgerens tilstand stabiliseres.

Visitationskriterier

  • Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid
  • Patienten skal være terminalerklæret.
  • Alle helbredende tiltag er ophørt.
  • Patienten er orienteret om at behandlingen nu er palliativ og at genoplivning ikke vil have noget formål.
  • Patienten skal have komplekse symptomer, af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.
  • Ønske om behandling udover palliation skal være afklaret.
  • Patienten skal selv ønske ophold på Hospice Randers.
  • Patienten skal som udgangspunkt være bosiddende i Randers Kommune.
  • Patienten kan også komme op et symptomlindringsophold, på 3-6 uger, hvis ovenstående er opfyldt.