Udskiftning i bestyrelsen i Støtteforeningen for Hospice Randers.

Ny formand, næstformand og 2 nye bestyrelsesmedlemmer i Støtteforeningen

15. marts 2016 - Oprettet af Inger Skamris

Støtteforeningen for Hospice Randers holdt generalforsamling mandag den 14. marts. Både formand, næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer havde varslet, at de ikke genopstillede.

Ca. 30 medlemmer af foreningen var mødt op til generalforsamlingen, og for første gang i foreningens historie var der kampvalg.  

Formanden Jørn Møldrup bliver afløst af Poul Erik Oest, der tidligere har været ansat som økonomichef i Randers Kommune. 

Nyvalgt til bestyrelsen blev, Birthe Bager og Inge Schulz-Knudsen, Annie Stubberup blev genvalgt. Som ny suppleant valgtes Else Kvist. 

Bestyrelsen består herudover af Helle Sørensen, Niels Nyvang og Kirsten Kjeldsgaard. Ellen Larsen er den anden suppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig i begyndelsen af april.