Trygfonden sørger for musikterapi på Hospice Randers i et halvt år.

Torben Hansen overrakte på vegne af Trygfonden 100.000 kr. til Støtteforeningen ved Hospice Randers. Pengene skal bruges til et projekt med musikterapi i et halvt år.

Poul Erik Øst, Anna-Birgitte Gamtofte, Lene Madsen og Torben Madsen ved overrækkelsen af Trygfondens donation.

14. oktober 2016 - Oprettet af Inger Skamris

Da beboere og pårørende på Hospice Randers hørte, at Trygfonden havde doneret 100.000 kr. til musikterapi, var der stor glæde.

De kender værdien af musikterapeutens arbejde og ser frem til de to dage om ugen,hvor musikterapeuten er på arbejde.

Trygfondens donation skal bruges til at videreudvikle musikterapi på Hospice Randers, så den kan blive endnu bedre.

Fra 1. september til 1. maj evalueres musikterapeutens arbejde med de pårørende og beboerne, så der kan arbejdes endnu mere intens og målrettet med musikterapi.

Lene Madsen der er musikterapeut på Hospice Randers er glad for donationen, både fordi det er en anerkendelse af hendes arbejde, men også fordi donationen er med til at sikre, at musikterapi udvikles til glæde for beboere og  pårørende.