Generalforsamling 2019

Generalforsamling i Støtteforeningen ved Hospice Randers den 11. marts 2019.

Formand for Støtteforeningen Poul Erik Oest bød velkommen til den 9. ordinære generalforsamlingen, hvor 22 af Støtteforeningens medlemmer deltog.

Efter at have sunget uddelt sang af Leif Rasmussen fik Anna-Birgitte Gamtofte (daglig leder af Hospice) ordet. Hospice har 7 sengepladser. I 2018 har der været 96 indlagte, ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder, og gennemsnitlig over 60 år, og med en gennemsnitlig belægning på 22 dage. Heraf er de 88 cancerpatienter og 8 hjerte-kar-sygdomme m.m. Der er en ventetid på 2 dage.

Anna Birgitte Gamtofte fortæller om projektet ”udkørende sygeplejerske fra Hospice”, projektet er afsluttet og har været et godt projekt.

Hospice står for:

”et hus der tilbyder omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker samt til deres pårørende”

Frivilligkoordinator Helle Ahrenkiel fortalte om de frivilliges arbejde. Der er dækning af frivillige alle årets dage med tre vagter pr. dag. Der er ca. 30 frivillige, flere har haft over 5 års jubilæum. Der er mange grupper, hvor de frivillige er tilknyttet, bl.a. mad- og bagegruppe, som bl.a. bager til højtider, musikarrangementer og dagligdagen – der dufter altid dejligt af bagværk. Der er musikarrangementer ca. 1 x om måneden, hvor såvel kendte som ukendte kunstnere kommer og optræder ca. 3 kvarter uden honorar. Kunstgruppen sørger for vekslende foto/malerier til at pynte på væggene. Ligeledes er der en gruppe som sørger for henholdsvis pyntning til højtider samt almindelig blomsterindkøb og pasning. Enkelte frivillige virker også som vågekone.

Herefter var der kaffe og lagkage, inden vi gik over til den ordinære generalforsamling.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden beretning for 2018
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Helle Sørensen, Lone Topping og Kirsten Kjeldsgaard. Helle og Lone villige til genvalg.
  7. Valg af 2 suppleanter Merete Lahn og Gitte Wagtberg på valg – og villige til genvalg.
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt.

Ad 1

Per Adelhart blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i behørig tid. Herefter gav han ordet til formanden for Støtteforeningen Poul Erik Oest for beretningen 2018.

Ad 2

Poul Erik Oest aflægger beretningen via plancher, der henvises til den skriftlige beretning på Hospice hjemmeside.

Beretningen godkendt.

Ad 3

Kasserer Helle Sørensen aflægger regnskab for 2018, som er godkendt pr. 31.12.2018 af statsautoriseret revisor Jens Amstrup. Der henvises til regnskabet på Hospice Hjemmeside. Regnskabet godkendt. 

Ad 4

Kontingent uændret.

Årligt: 100 kr. for en person, 150 kr. pr. par og 200 kr. for firma/foreninger.

Ad 5

Der er ikke indkommet forslag.

Ad 6

Helle Sørensen og Lone Topping genvalgt. Merete Lahn foreslås til bestyrelsen og vælges.

Ad 7

Gitte Wagtberg og Eva Deleuran vælges for en 1- årig periode.

Bestyrelsen er således herefter:

Poul Erik Oest formand)

Valgt for 2018 og 2019

Birte Bager(næstformand)

Valgt for 2018 og 2019

Lone Annette Topping

Valgt for 2019 og 2020

Helle Sørensen (kasserer)

Valgt for 2019 og 2020

Anni Stubberup

Valgt for 2018 og 2019

Leif Rasmussen

Valgt for 2018 og 2019

Merete Lahn

Valgt for 2019 og 2020

Gitte Wagtberg (1. suppleant)

Valgt for 2019

Eva Deleuran (2. suppleant)

Valgt for 2019

Ad 8

Jens Amstrup, Dansk Revision er genvalgt til revisor.                                                                       

Ad 9

Poul Erik Oest takker Kirsten Kjeldgaard for mange års godt og dygtigt arbejde som støtteforeningens sekretær.

Kirsten Kjeldsgaard

Referent og sekretær i Støtteforeningen