Udskrivelse

Til tider resulterer opholdet på Hospice Randers i, at sygdomssituationen stabiliseres i en sådan grad, at det fortsatte behov for lindrende behandling, pleje og omsorg reduceres, hvorfor udskrivelse kan blive aktuelt.

For nogle betyder planer om udskrivelse, at den ro og tryghed, de har oplevet på hospice, forstyrres, og de kan have vanskeligt ved at orientere sig mod en ny og forandret fremtid. Derfor hjælper vi naturligvis med at undersøge muligheden for alternative boformer.

Hvis der igen bliver brug for den indsats, som Hospice Randers kan tilbyde, vil man blive tilbudt et nyt ophold.