Frivillig

Om at være frivillig

Det giver god mening at være frivillig på Hospice Randers. De frivillige yder en indsats på Hospice Randers 365 dage om året.

Bliv frivillig

Der stilles særlige krav til frivillige, der vil arbejde på Hospice Randers, så det er vigtigt for alle involverede, at det er de rette, der tilknyttes.

Frivillig fortællinger

Kirsten Kjeldsgaard fortæller om sine oplevelser af at være frivillig på Hospice Randers. Hun er meget glad for at få lov til at bidrage og hjælpe på Hospice Randers.

Introforløb

Sådan introduceres de frivillige til opgaverne på Hospice Randers.

Vagtplan

Her logger de frivillige ved Hospice Randers ind på deres vagtplan.