Introforløb

Inden man bliver frivillig på Hospice Randers, skal man igennem en samtale med frivilligkoordinatoren og en introduktion med tre erfarne frivillige.

De frivillige møder i 3 hold 7 dage om ugen, og som ansøger skal man følge alle tre hold. De tre vagthold er på hospice fra kl. 09:00-12:00, fra kl. 14:00-17:00 og fra kl. 17:00-20:00.

Når man har prøvet at være med på alle hold, skal man igen til en samtale med frivilligkoordinatoren, inden man bliver frivillig.

Som en del af introduktionen skal man også igennem et hygiejnekursus, og som frivillig på Hospice Randers skal man underskrive en tavshedserklæring.