Mest for fagfolk

Henvisning til Hospice Randers

Henvisning til Hospice Randers skal ske gennem egen læge eller sygehus. Hospice Randers er et kommunalt tilbud, der hovedsageligt henvender sig til borgere i Randers Kommune.

Tværfagligt samarbejde

På Hospice Randers arbejder vi tværfagligt omkring beboerne. Personalet består af mennesker med forskellige faglige baggrunde.

Sygeplejestuderende

Hospice Randers er praktiksted for sygeplejestuderende på modul 11 og 13. Her finder du information om praktikopholdet og udtalelser fra tidligere praktikanter.