Mest for fagfolk

Henvisning til Hospice Randers

Henvisning til Hospice Randers skal ske gennem egen læge eller sygehus. Hospice Randers er et kommunalt tilbud, der hovedsageligt henvender sig til borgere i Randers Kommune.

Hvem kan komme på Hospice?

For at komme i betragtning til en plads på Hospice Randers, skal kriterierne på denne side være opfyldt.

Tværfagligt samarbejde

Personalet og personer der er tilknyttet Hospice Randers, består af kompetente mennesker med forskellige faglig baggrund.

Studerende

Hospice Randers er praktiksted for sygeplejestuderende på modul 11 og 13.