Henvisning til

Henvisning til Hospice Randers skal ske gennem egen læge eller sygehus. Hospice Randers er et kommunalt tilbud, der hovedsageligt henvender sig til borgere i Randers Kommune.

Borgere fra andre kommuner skal have kaution, før de kan komme i betragtning til en plads.

På Hospice tilbyder vi den omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker og deres pårørende, som giver en værdig og respektfuld afslutning på livet - naturligvis i et højt fagligt miljø i fredelige og trygge fysiske rammer.

Visitationskriterier

  • Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid.
  • Patienten skal være terminalerklæret.
  • Alle helbredende tiltag er ophørt.
  • Patienten er orienteret om, at behandlingen nu er palliativ, og at genoplivning ikke vil have noget formål.
  • Patienten skal have komplekse symptomer af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.
  • Ønske om behandling, udover palliation, skal være afklaret.
  • Patienten skal selv ønske ophold på hospice.
  • Patienten skal som udgangspunkt være bosiddende i Randers Kommune.
  • Patienten kan også komme op et symptomlindringsophold på 3-6 uger, hvis ovenstående er opfyldt.