Henvisning til

Henvisning til Hospice Randers skal ske gennem egen læge eller sygehus. Hospice Randers er et kommunalt tilbud, der hovedsageligt henvender sig til borgere i Randers Kommune.

Borgere fra andre kommuner skal have kaution, før de kan komme i betragtning til en plads.

På Hospice tilbyder vi den omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker og deres pårørende, som giver en værdig og respektfuld afslutning på livet - naturligvis i et højt fagligt miljø i fredelige og trygge fysiske rammer.

Visitationskriterier

 • Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid.
 • Patienten skal være terminalerklæret.
 • Alle helbredende tiltag er ophørt.
 • Patienten er orienteret om, at behandlingen nu er palliativ, og at genoplivning ikke vil have noget formål.
 • Patienten skal have komplekse symptomer af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.
 • Ønske om behandling, udover palliation, skal være afklaret.
 • Patienten skal selv ønske ophold på hospice.
 • Patienten skal som udgangspunkt være bosiddende i Randers Kommune.
 • Patienten kan også komme op et symptomlindringsophold på 3-6 uger, hvis ovenstående er opfyldt.

Sådan henviser du en borger

Henvisningen sendes til sikker mail hospiceranders@randers.dk eller som korrespondance til Randers Kommune.

Henvisningen skal indeholde:

 • Navn og CPR-nummer
 • Henvisende instans
 • Evt. pårørende/socialt netværk
 • Diagnose samt almen tilstand, herunder symptomer
 • Kort sygehistorie samt begrundelse for ophold
 • Ønsker for opholdet
 • Kopi af relevante journalpapirer, terminalerklæring, medicinliste og evt. EORTC-skema.

Du kan ringe til os døgnet rundt på tlf. 8915 8050.