Henvisning til Hospice Randers

Henvisning til Hospice Randers skal ske gennem egen læge eller sygehus. Hospice Randers er et kommunalt tilbud, der hovedsageligt henvender sig til borgere i Randers Kommune.

Borgere fra andre kommuner skal have kaution, før de kan komme i betragtning til en plads.

Henvisningsskema til Hospice Randers

Her tilbyder vi den omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt deres pårørende, som giver en værdig og respektfuld afslutning på livet. Naturligvis i et højt fagligt miljø i fredelige og trygge fysiske rammer.

Visitationskriterier

  • Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid.

  • Patienten skal være terminalerklæret.

  • Alle helbredende tiltag er ophørt.

  • Patienten er orienteret om, at behandlingen nu er palliativ og at genoplivning, ikke vil have noget formål.

  • Patienten skal have komplekse symptomer, af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.

  • Ønske om behandling, udover palliation, skal være afklaret.

  • Patienten skal selv ønske ophold på hospice.

  • Patienten skal som udgangspunkt være bosiddende i Randers Kommune.

  • Patienten kan også komme op et symptomlindringsophold på 3-6 uger, hvis ovenstående er opfyldt.