Tværfagligt samarbejde

På Hospice Randers arbejder vi tværfagligt omkring beboerne. Personalet består af mennesker med forskellige faglige baggrunde.

På Hospice Randers er der ansat en koordinator, sygeplejerske Anna-Birgitte Gamtofte. Plejepersonalet består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der har specialiseret sig i palliation, og en social- og sundhedshjælper, som varetager rengøring, indkøb og madlavning.

Borgerens praktiserende læge er fortsat ansvarlig for den medicinske behandling. Desuden har afdelingen en fysioterapeut, som kommer to gange om ugen, og en præst fra Enghøj kirke, som kommer to gange om ugen og efter aftale. Sognepræster fra borgerens egne sogn er velkomne på Hospice Randers.

Hospice Randers har også tilknyttet en musikterapeut, der kommer to gange om ugen.

Hospice Randers har desuden et tæt samarbejde med Det palliative Team på Regionshospitalet i Randers omkring de borgere, der er tilknyttet dem.

Personalet er behjælpelig med at formidle kontakt til socialrådgiver og psykolog efter behov.