Tværfagligt samarbejde

Personalet og personer der er tilknyttet Hospice Randers, består af kompetente mennesker med forskellige faglig baggrund.

På Hospice Randers er der ansat en koordinator, sygeplejerske Anna-Birgitte Gamtofte. Plejepersonalet består af sygeplejersker og social og sundhedsassistenter, der har specialiseret sig i palliation, samt en social og sundhedshjælper som varetager rengøring, indkøb og madlavning.

Borgerens praktiserende læge er fortsat ansvarlig for den medicinske behandling. Desuden har afdelingen en fysioterapeut, som kommer 2 gange om ugen, og en præst fra Enghøj kirke, som kommer 2 gange om ugen og efter aftale.  Sognepræst fra borgerens eget sogn er velkommen på Hospice Randers.

Hospice Randers har også tilknyttet en musikterapeut, der kommer 2 gange om ugen.

Hospice Randers har desuden et tæt samarbejde med Det palliative Team på Regionshospitalet i Randers omkring de borgere, der er tilknyttet dem.

Personalet er behjælpelig med at formidle kontakt til socialrådgiver og psykolog efter behov.