Tværfagligt samarbejde

På Hospice Randers arbejder vi tværfagligt omkring beboerne. Personalet består af mennesker med forskellige faglige baggrunde.

På Hospice Randers er der ansat en koordinator, sygeplejerske Anna-Birgitte Gamtofte. Plejepersonalet består af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der har specialiseret sig i palliation, og en social- og sundhedshjælper, som varetager rengøring, indkøb og madlavning.

Borgerens praktiserende læge er fortsat ansvarlig for den medicinske behandling. Desuden har afdelingen en fysioterapeut, som kommer to gange om ugen.

Alice Pedersen er hospicepræst og præst ved Enghøj Kirke. Præsten kommer på Hospice Randers 2-4 gange om ugen eller efter aftale. Præsten kan tilkaldes via personalet eller direkte på 2040 6263 eller på mail app@km.dk. Sognepræster fra borgerens eget sogn er velkomne på Hospice Randers.

Hospice Randers har også tilknyttet en musikterapeut, Lene Madsen, der kommer to gange om ugen. Hun tilbyder musikterapi til beboere og pårørende, og hun spiller og synger til den fælles morgenkaffe.

Hospice Randers har desuden et tæt samarbejde med Det palliative Team på Regionshospitalet i Randers omkring de borgere, der er tilknyttet dem.

Personalet er behjælpelig med at formidle kontakt til socialrådgiver og psykolog efter behov.