Sygeplejestuderende

Hospice Randers er praktiksted for sygeplejestuderende på 6. semester 1. og 2. del. Her finder du information om praktikopholdet og udtalelser fra tidligere studerende på Hospice Randers.

Vi er et forholdsvis lille sted, der kan vi tilbyde studerende et humanistisk inspireret læringsmiljø. Det vil sige, det er din læring, der er i fokus, og samarbejdet mellem dig, den daglige vejleder og den kliniske vejleder vil være meget tæt.

Ved at tage udgangspunkt i din viden og dine forudsætninger og færdigheder vil vi sammen arbejde hen imod, at du skal nå dine mål. Det kræver af dig som studerende, at du tager ansvar for egen læring, viser medindflydelse og synliggør dine læringsbehov.

Vi forventer, at du selv er med til at sætte rammer for praktikopholdet, indhold og metode, og at du har tænkt over, hvilke kvalifikationer/kompetencer du ønsker at opnå i din praktikperiode hos os med udgangspunkt i studieplanen.

Dine vejledere vil hjælpe dig med at holde fokus, udforske og løse problemer samt opnå hensigtsmæssige arbejdsgange ved hjælp af forskellige læringsredskaber.

For at vi som vejledere kan følge med i din hverdag her, din læring og oplevelser, er det vigtigt, at du reflekterer skriftligt og anvender e-portfolio, så vi har mulighed for at kommentere og guide dig skriftligt.