Hvem kan komme på Hospice?

For at man kan komme i betragtning til en plads på Hospice Randers, skal kriterierne på denne side være opfyldt.

Vær opmærksom på at udskrivelse kan komme på tale, hvis borgerens tilstand stabiliseres.

Visitationskriterier

  • Patienten er uhelbredelig syg med forventet kort levetid.
  • Patienten skal være terminalerklæret.
  • Alle helbredende tiltag er ophørt.
  • Patienten er orienteret om, at behandlingen nu er palliativ, og at genoplivning ikke vil have noget formål.
  • Patienten skal have komplekse symptomer af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.
  • Ønske om behandling, udover palliation, skal være afklaret.
  • Patienten skal selv ønske ophold på hospice.
  • Patienten skal som udgangspunkt være bosiddende i Randers Kommune.
  • Et ophold er som udgangspunkt 3-6 uger. Ca. 20% udskrives til eget hjem eller plejebolig.