Støt Hospice Randers

Hospice Randers modtager gerne donationer, som bruges til at opfylde ønsker og behov hos beboerne og de pårørende.

Ophold på Hospice Randers skal være bedst mulig for beboerne og deres pårørende.

Meget er allerede muligt, men gaver og donationer hjælper os til at virkeliggøre nye og ekstra muligheder i form af anskaffelser og aktiviteter, som ikke ligger indenfor de faste budgetrammer.

Støtte og gaver til hospice kan indbetales på Hospice Randers konto i Sparekassen Kronjylland.

Registreringsnr.: 9335
Kontonr.: 0005788919

Mærk donationen "Hospice".