Delir

Delir er en reaktion på forskellige fysiske ændringer i kroppen. Det kan f.eks. skyldes sygdom, infektion eller medicin.

Symptomerne kan være:

 • Forandret opførsel, gør usædvanlige ting
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Svært ved at huske hvad der lige er sket
 • Skiftende uro i løbet af døgnet; ofte natlig uro
 • Manglende sammenhæng mellem tale og handling
 • Ser/hører noget, andre ikke kan se/høre
 • Manglende initiativ eller rastløshed
 • Angst, vrede og tristhed
 • Svært ved at tage en beslutning
 • Kontakten til andre mennesker kan være præget af utryghed eller fjendtlighed.

Delir kan optræde med et eller flere af ovennævnte symptomer, ligesom det ofte varierer i løbet af dagen og fra dag til dag.

Hvad kan du som pårørende gøre?

 • Vær dig selv.
 • Brug korte direkte sætninger.
 • Forsøg at undgå løs snak.
 • Stil kun få enkelte spørgsmål.
 • Forsøg at undgå at diskutere.
 • Fortæl, hvem der er til stede. Gentag det gerne.
 • Fortæl om tid og sted.
 • Skab en rolig atmosfære på stuen.
 • Vær ikke for mange på stuen ad gangen.
 • Brug meget gerne personalet.

Vi ved at det er en meget svær situation at være pårørende i. Mange oplever at blive vrede, frustrerede, kede af det samt føler usikkerhed og afmagt. Dette er både helt almindeligt og fuldt forståeligt.

Du er som pårørende den vigtigste person for den syge, da du er med til at fastholde en kendt ramme. Denne opgave er imidlertid krævende, hvorfor det er nødvendigt, at du som pårørende har mulighed for pauser indimellem.

Det kan være godt at dele tanker og følelser med professionelle, der kender reaktionerne hos både borger og pårørende fra lignende situationer. I er derfor altid velkomne til at henvende jer til personalet.

Delir kan i nogle tilfælde gå over. I andre tilfælde kan vi lindre symptomerne.