Bestyrelsen

Her finder du en oversigt over medlemmerne af bestyrelsen for Støtteforeningen ved Hospice Randers.

Formand
Birger Borch Larsen
Tlf.: 2167 8054
E-mail: dg1440-1920@rotary.dk

Næstformand
Merete Lahn
Tel. 3837 9599
E-mail: meretelahn@gmail.com

Kasserer
Lone Wessmann
Tlf.: 20221070
E-mail: post@lonewessmann.dk

Sekretær
Eva Deleuran
Tel. 2282 0148
E-mail: eva.deleuran@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Jan Lyck
Anni Stubberup
Per Winther

Suppleanter
Kirsten Stejner
Helle Kramer