Støt støtteforeningen

Støtteforeningen ved Hospice Randers modtager gerne donationer, som bruges til at opfylde ønsker og behov hos beboerne og de pårørende.

Støtteforeningen indsamler midler, der bruges til forbedringer af dagligdagen på Hospice Randers og bruges til at understøtte de frivilliges opgaver.

Tak til de mange bidragydere til Støtteforeningen.

Tidligere modtaget støtte

Privat donation 50.000 kr.
Kollekt Sct. Clements 120 kr.
Privat donation 1.550 kr.
Legat, Olga og Niels Sørensens Fond 73.100 kr.
Privat donation 500 kr.
Fondation Jochum 75.000 kr.
Diverse private donationer 13.565 kr.
Privat donation 20.000 kr.
Legat, Olga og Niels Sørensens Fond 83.502 kr.
Tryghedsgruppen 254.747 kr.
Privat donation 12.000 kr.
Fondation Joscum 50.000 kr.
Privat donation 5.000 kr.
Privat donation 2.300 kr.
Diverse private donationer 450 kr.
Ø. Velling, Helstrup & Grensten menighedsråd 2.500 kr.
Odd Fellow logen nr. 18, Absalon 12.000 kr.
Legat, Olga og Niels Sørensens fond 27.200 kr.
Randers Kammerkor 3.500 kr.
Legat, S. Kriegbaum 30.000 kr.
Fondation Jochum 75.000 kr.
Randers Politiorkester 10.000 kr.
Innerwheel 5.000 kr.
Den danske Frimurerorden 28.500 kr.
Sydbank Fonden 14.650 kr.
Olga og Niels Sørensens Fond 19.500 kr.
Privat donation 5.000 kr.
Lions Klub Randers Gudenaa 5.000 kr.
Nordea Fonden 15.000 kr.
Laugssamlingen for Randers Skipperlaug og Bombebøsse 10.000 kr.
Legat fra jubilæumsfonden af 12.08.73 7.500 kr.
Dansk Broderorden Randers 10.000 kr.
Rotary Søndre afd. 5.000 kr.
Genbrugen 10.000 kr.
Maria Loge nr. 4A 1.000 kr.
Lions Club Randers Gudenaa 5.000 kr.
Søsterloge nr. 29/Helle 3.000 kr.
Loge nr. 67, Diana 10.000 kr.
Lions Club Randers 25.000 kr.
Lions Club Gudenå 5.000 kr.
Gjerlev Enslev Sparekasses Fond 17.000 kr.
Trygfonden 100.000 kr.
Bidrag fra bisættelse 11.250 kr.
Y's Men - Genbrugen 5.000 kr.
Sponsorater ved Støttekoncert 14.750 kr.
Kristrup Støttekreds 500 kr.
Privat donation 175 kr.
Privat donation 8.000 kr.
Privat donation 25.000 kr.
Lions Niels Ebbesen 7.500 kr.
Randers Kommune § 18 20.000 kr.
Randers kommune §18 20.000 kr.
Privat donation 600 kr.
Toyotafonden 25.000 kr.
Y'Mensclubberne (Genbrugen) 5.000 kr.
Veluxfonden 20.000 kr.
Jubilæumsfonden af 1972 7.500 kr.
Den Bøhmske Fond 25.000 kr.
Dansk Blindesamfund 400 kr.
Lions Club Purhus 5.000 kr.
Lions Club Gudenaa 5.000 kr.
Trygfonden 60.000 kr.
Donationer ved bisættelser 2.700 kr.
Lions Club Niels Ebbesen 10.000 kr.
Privat donation 500 kr.
Toyotafonden 25.000 kr.
Y'Mens Club (Genbrugen) 10.000 kr.
Donationer ved bisættelser 7.000 kr.
Velux Fonden 20.000 kr.
Odd Fellow Ordenens Hospicefond 25.000 kr.
Good Turn Lauget 1.000 kr.
Privat donation 3.000 kr.
Den Bøhmske Fond 25.000 kr.
Lions Club Randers Gudenå 5.000 kr.
Logen Stella Nova 6.000 kr.
Y'Mens Club (Genbrugen) 10.000 kr.
Den danske Frimurerordenens Hospice Fond 45.000 kr.
Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond 38.000 kr.
Proløn 2.000 kr.
Odd Fellow Niels Ebbesen 10.000 kr.
Jubilæumsfonden af 1973 5.000 kr.
Y's Mens Club (Genbrugen) 15.000 kr.
Lions Club Gudenå 5.000 kr.
Logen Stella Nova 13.000 kr.
Privat donation 100.000 kr.
Donationer ved bisættelser 13.500 kr.
Odd Fellow Logens Uddannelsesfond 8.000 kr.
Tips – og lottomidler 81.000 kr.
Lions Club Malvina 5.000 kr.
Ole Kirks Fond 25.000 kr.
Toyota Fonden 25.000 kr.
Y'Mens Club (Genbrugen) 10.000 kr.
Velux Fonden 10.000 kr.
Den Bøhmske Fond 25.000 kr.
Randers Politikorkester 10.000 kr.
Privat donation 5.000 kr.
Odd Fellow Søsterloge nr. 64 Diana 7.500 kr.
Hetech Holdning 2.500 kr.
Spentrup Gassum Sogn 300 kr.
Den danske Frimurerordenens Hospice Fond 40.000 kr.
Privat donation 5.000 kr.