Generalforsamling 2021

Generalforsamling i støtteforeningen ved hospice Randers 2021.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Per Adelhart blev valgt.

2. Formandens beretning. Formanden Birger Larsen lagde i beretningen vægt på følgende:
a. støtteforeningens historiske baggrund
b. en stor tak til den afgående frivilligkoordinator pr. 31/12 2020 Helle Ahrenkihl og et stort velkommen til den nye frivillig koordinator Anja Styhn Kristensen.
c. Coronaepidemien fik store konsekvenser for hospice, idet de frivillige blev sendt hjem og antal besøgende blev reduceret
d. Medlemstallet i støtteforeningen er svagt faldende
e. Der planlægges med afholdelse af kor koncerten 13. marts 2022
f. På trods af coronaepidemi blev der iværksat en række nye aktiviteter i beretningsperioden. Personalet har fået et nyt lokale på plan 600, der er installeret et nyt, meget brugervenligt spa bad, nye lamelgardiner er blevet sat op, der er mulighed for benyttelse af 3 p-pladser i gården til Lindevænget, man har fået nye højskolesangbøger og sidst, men ikke mindst - terrasser er blevet udsmykket med smukke naturmotiver. Herefter blev formandens beretning godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt


4. Kontingent
Bestyrelsens forslag blev godkendt

5. Indkomne forslag
Ingen

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Lone Wessmann og Per Winther blev valgt.

7. Valg af 2 suppleanter
Helle Kramer og Kirsten Stejner blev valgt.

8. Valg af revisor
Revisor blev genvalgt

9. Evt.
Intet.

Referent Jan Lyck